Vissa angivna nitrilföreningar till användning som mellanprodukter för framställning av 2,4-diamino-5-bensylpyrimidiner med aktivitet mot malaria och bakterier

Vissa angivna nitrilföreningar till användning som mellanprodukter för framställning av 2,4-diamino-5-bensylpyrimidiner med aktivitet mot malaria och bakterier av Wellcome Foundation Ltd.
KlassA61K31/505 C07C45/68 C07D239/42 C07D239/48
SökandeWellcome Foundation Ltd
TitelVissa angivna nitrilföreningar till användning som mellanprodukter för framställning av 2,4-diamino-5-bensylpyrimidiner med aktivitet mot malaria och bakterier
Datum för anökan1974-05-20

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *