Steroidal pyrazol till användning som mellanprodukt vid framställning av 2 -(4-pyridyl)-6, 16alfa-dimetyl-20-oxo- 11beta, 17alfa, 21-trihydroxipregna-4, 6-dieno-(3,2-c) pyrazol

Steroidal pyrazol till användning som mellanprodukt vid framställning av 2 -(4-pyridyl)-6, 16alfa-dimetyl-20-oxo- 11beta, 17alfa, 21-trihydroxipregna-4, 6-dieno-(3,2-c) pyrazol av Merck and Co Inc.
KlassC07J5/00
SökandeMerck and Co Inc
TitelSteroidal pyrazol till användning som mellanprodukt vid framställning av 2 -(4-pyridyl)-6, 16alfa-dimetyl-20-oxo- 11beta, 17alfa, 21-trihydroxipregna-4, 6-dieno-(3,2-c) pyrazol
Datum för anökan1974-10-04

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *