Sätt att framställa och rena alfa-isomeren av 2-klor-9-(3 -(N -2-hydroxietyl-piperazino-N)-propyliden)-tiaxanten, karboxylsyraestrar därav samt syraadditionssalter av dessa föreningar

Sätt att framställa och rena alfa-isomeren av 2-klor-9-(3 -(N -2-hydroxietyl-piperazino-N)-propyliden)-tiaxanten, karboxylsyraestrar därav samt syraadditionssalter av dessa föreningar av H Lundbeck AS.
KlassA61K31/495 A61P25/02 A61P25/20 C07D335/16
SökandeH Lundbeck AS
TitelSätt att framställa och rena alfa-isomeren av 2-klor-9-(3 -(N -2-hydroxietyl-piperazino-N)-propyliden)-tiaxanten, karboxylsyraestrar därav samt syraadditionssalter av dessa föreningar
Datum för anökan1974-06-24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *