Sätt att framställa en vinylkloridpolymer genom vinylkloridpolymerisation i vattenhaltigt medium, varvid en blandning av vatten och en del av monomermaterialet homogeniseras, innan polymerisationen påbörjas

Sätt att framställa en vinylkloridpolymer genom vinylkloridpolymerisation i vattenhaltigt medium, varvid en blandning av vatten och en del av monomermaterialet homogeniseras, innan polymerisationen påbörjas av EVC European Vinyls Corporation Te?chnology AG.
KlassC08F14/00 C08F14/06 C08F2/00 C08F2/16
SökandeEVC European Vinyls Corporation Te?chnology AG
TitelSätt att framställa en vinylkloridpolymer genom vinylkloridpolymerisation i vattenhaltigt medium, varvid en blandning av vatten och en del av monomermaterialet homogeniseras, innan polymerisationen påbörjas
Datum för anökan1974-06-05

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *