Harts av ABS-typ bestående av en gummiartad agglomerad polymer av butadien och ett alkylakrylat på vilken är delvis ympad en polymer av en vinylaromatisk förening och ett akrylderivat, samt sätt att framställa hartset

Harts av ABS-typ bestående av en gummiartad agglomerad polymer av butadien och ett alkylakrylat på vilken är delvis ympad en polymer av en vinylaromatisk förening och ett akrylderivat, samt sätt att framställa hartset av Rhone Progil SA.
KlassC08F2/22 C08F236/04 C08F279/02
SökandeRhone Progil SA
TitelHarts av ABS-typ bestående av en gummiartad agglomerad polymer av butadien och ett alkylakrylat på vilken är delvis ympad en polymer av en vinylaromatisk förening och ett akrylderivat, samt sätt att framställa hartset
Datum för anökan1974-07-09

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *