Förfarande för polymerisation av etenomättade föreningar i närvaro av ett redoxsystem vars reducerande komponent är en substituerad tertiär amin, samt redoxsystem för utförande av förfarandet

Förfarande för polymerisation av etenomättade föreningar i närvaro av ett redoxsystem vars reducerande komponent är en substituerad tertiär amin, samt redoxsystem för utförande av förfarandet av Karl Ullrich GmbH Co.
KlassC04B26/06 C08F2/00 C08F2/02 C08F4/28
SökandeKarl Ullrich GmbH Co
TitelFörfarande för polymerisation av etenomättade föreningar i närvaro av ett redoxsystem vars reducerande komponent är en substituerad tertiär amin, samt redoxsystem för utförande av förfarandet
Datum för anökan1974-01-23

Bild på förfarande för polymerisation av etenomättade föreningar i närvaro av ett redoxsystem vars reducerande komponent är en substituerad tertiär amin, samt redoxsystem för utförande av förfarandet

Förfarande för polymerisation av etenomättade föreningar i närvaro av ett redoxsystem vars reducerande komponent är en substituerad tertiär amin, samt redoxsystem för utförande av förfarandet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *