Förfarande för framställning av S,S ,-bis(2-metyl-3-hydroxy-4-hydroxymetylpyridyl-5-metyltio)karbonat

Förfarande för framställning av S,S ,-bis(2-metyl-3-hydroxy-4-hydroxymetylpyridyl-5-metyltio)karbonat av Merck and Co Inc.
KlassA61K31/44 A61K31/4418 A61P29/00 C07D213/26
SökandeMerck and Co Inc
TitelFörfarande för framställning av S,S ,-bis(2-metyl-3-hydroxy-4-hydroxymetylpyridyl-5-metyltio)karbonat
Datum för anökan1974-06-04

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *