Förfarande för framställning av ett mot rinit verksamt farmaceutiskt kombinationspreparat innehållande 1-metyl-2/2(d-metyl-p-klordifenylmetyloxi)-etyl/-pyrrolidin och 2-amino-1-fenylpropanol

Förfarande för framställning av ett mot rinit verksamt farmaceutiskt kombinationspreparat innehållande 1-metyl-2/2(d-metyl-p-klordifenylmetyloxi)-etyl/-pyrrolidin och 2-amino-1-fenylpropanol av Sandoz AG.
KlassA61K31/40
SökandeSandoz AG
TitelFörfarande för framställning av ett mot rinit verksamt farmaceutiskt kombinationspreparat innehållande 1-metyl-2/2(d-metyl-p-klordifenylmetyloxi)-etyl/-pyrrolidin och 2-amino-1-fenylpropanol
Datum för anökan1973-12-14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *