Förfarande för framställning av akrylnitril eller metakrylnitril genom omsättning av propen eller isobuten, molekylärt syre och ammoniak vid en temperatur av ungefär 200?59C till ungefär 600?59C i närvaro av en …

Förfarande för framställning av akrylnitril eller metakrylnitril genom omsättning av propen eller isobuten, molekylärt syre och ammoniak vid en temperatur av ungefär 200?59C till ungefär 600?59C i närvaro av en ... av Standard Oil Company.
KlassB01J21/00 B01J23/00 B01J23/88 B01J23/881
SökandeStandard Oil Company
TitelFörfarande för framställning av akrylnitril eller metakrylnitril genom omsättning av propen eller isobuten, molekylärt syre och ammoniak vid en temperatur av ungefär 200?59C till ungefär 600?59C i närvaro av en ...
Datum för anökan1974-05-24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *