Förfarande för framställning av 1-metyl-3,3-difenyl-4-hydroxihexalymin samt salter och 0-acylderivat därav

Förfarande för framställning av 1-metyl-3,3-difenyl-4-hydroxihexalymin samt salter och 0-acylderivat därav av Eli Lilly and Company.
KlassC07C205/16 C07C205/42 C07C213/00 C07C213/02
SökandeEli Lilly and Company
TitelFörfarande för framställning av 1-metyl-3,3-difenyl-4-hydroxihexalymin samt salter och 0-acylderivat därav
Datum för anökan1973-12-21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *