Förfarande för att minska halten nitrösa gaser i gasformiga, kvävehaltiga effluenter under användning av väteperoxid

Förfarande för att minska halten nitrösa gaser i gasformiga, kvävehaltiga effluenter under användning av väteperoxid av Produits Chimiques Ugine Kuhlmann.
KlassB01D53/56 B01D53/77 C01B21/26 C01B21/40
SökandeProduits Chimiques Ugine Kuhlmann
TitelFörfarande för att minska halten nitrösa gaser i gasformiga, kvävehaltiga effluenter under användning av väteperoxid
Datum för anökan1974-07-25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *