Förfarande för ammoxidation eller oxidation av propen eller i-buten eller dehydrogenering av olefiner innehållande 4-10 kolatomer vid en temperatur av 200[C-600[C i närvaro av en katalysator, samt katalysator härför

Förfarande för ammoxidation eller oxidation av propen eller i-buten eller dehydrogenering av olefiner innehållande 4-10 kolatomer vid en temperatur av 200[C-600[C i närvaro av en katalysator, samt katalysator härför av Standard Oil Company.
KlassB01J23/88 B01J23/882 B01J23/883 B01J23/89
SökandeStandard Oil Company
TitelFörfarande för ammoxidation eller oxidation av propen eller i-buten eller dehydrogenering av olefiner innehållande 4-10 kolatomer vid en temperatur av 200[C-600[C i närvaro av en katalysator, samt katalysator härför
Datum för anökan1974-08-12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *