Förfarande för 11a-klorering av 5-oxitetracyklin eller ett nyraadditionssalt därav för bildning av ett mineralsyrasalt av 11a-klor-5-oxitetracyklin-6,12-hemiketal

Förfarande för 11a-klorering av 5-oxitetracyklin eller ett nyraadditionssalt därav för bildning av ett mineralsyrasalt av 11a-klor-5-oxitetracyklin-6,12-hemiketal av Pfizer Inc.
KlassA61K31/65 C07C231/00 C07C231/12 C07C237/26
SökandePfizer Inc
TitelFörfarande för 11a-klorering av 5-oxitetracyklin eller ett nyraadditionssalt därav för bildning av ett mineralsyrasalt av 11a-klor-5-oxitetracyklin-6,12-hemiketal
Datum för anökan1974-06-24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *