Anordning för att vid transport av ett ban- eller arkformigt av luft uppburet material, framföra materialet i ett fixerat stabilt svävläge genom en eller flera passager av en behandlingsanläggning, företrädesvis …

Anordning för att vid transport av ett ban- eller arkformigt av luft uppburet material, framföra materialet i ett fixerat stabilt svävläge genom en eller flera passager av en behandlingsanläggning, företrädesvis ... av Fläkt AB.
KlassB65G51/00 B65H20/10 B65H23/24 B65H5/22
SökandeFläkt AB
TitelAnordning för att vid transport av ett ban- eller arkformigt av luft uppburet material, framföra materialet i ett fixerat stabilt svävläge genom en eller flera passager av en behandlingsanläggning, företrädesvis ...
Datum för anökan1974-05-29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *