Anordning för att vid transport av ett ban- eller arkformigt av luft uppburet material, framföra materialet i ett fixerat stabilt svävläge genom en eller flera etager av en behandlingsanläggning, företrädesvis …

Anordning för att vid transport av ett ban- eller arkformigt av luft uppburet material, framföra materialet i ett fixerat stabilt svävläge genom en eller flera etager av en behandlingsanläggning, företrädesvis ... av Fläkt AB.
KlassB29B13/02 B29C31/00 B29C35/04 B29C35/06
SökandeFläkt AB
TitelAnordning för att vid transport av ett ban- eller arkformigt av luft uppburet material, framföra materialet i ett fixerat stabilt svävläge genom en eller flera etager av en behandlingsanläggning, företrädesvis ...
Datum för anökan1974-05-29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *